HK Vestre Toten

Meny

Infosenter

Nedenfor har vi samlet en del informasjon som er kjekt å vite for deg som medlem eller foresatt. 

Dersom det er noe du savner, gi oss gjerne beskjed i chatten nede til høyre 🙂

Klubben bruker Spond som sitt medlemssystem.

Alle medlemmer eller medlemmers foresatte vil da få all informasjon relatert til klubben og treninger i Spond sin app.

Betalinger gjøres også i Spond.

Klubben tar betalt for deltakelse og opererer som alle andre klubber med to avgifter:

 

Kontingent

Kontingent betaler man 1 gang pr år for å være medlem i klubben. 
Det betales årlig og du får et slik krav når du har meldt deg inn. 
Du skal betale kontingent ved innmelding, selv om du melder deg inn på slutten av året.

Kontingenten i HK Vestre Toten er på  100 kroner.

 

Treningsavgift

Du betaler treningsavgift for å delta på treninger og aktiviteter.

Prisen er for ett år, men vi fakturerer to ganger i året, halvparten av årlig pris.
Dette faktureres i Spond 1.november og 1. mars. 

De aktuelle prisene finner du på hvert lag sine sider ved å følge menyen.

Spillerlisens

Spillerlisens må du betale etter fylte 13 år. Dette er til Norges Håndballforbund og dekker forsikring og gjør det mulig for deg å delta på kamper. 

Dersom du ikke har lisens og skader deg på trening, er du ikke forsikret. Klubben krever derfor at alle skal ha lisens etter fylte 13 år.

Dette må man ordne på “Min Idrett” hos Norges Idrettsforbund. Snakk med trener om du er usikker på dette.

Som alle andre klubber må også vi ha dugnad. Dugnad gir klubben inntekter for å kunne drive, og det forventes at alle medlemmer bidrar når de har mulighet.


Vi har to former for dugnad:

Kiosk, billettsalg og sekreteriat på hjemmekamper. 

Laget som har hjemmekamp må skaffe nødvendig personell til disse funksjonene. 
Vi anbefaler at lagene utarbeider lister slik at det er forutsigbart hvem som har dugnad når, og at man sørger for at oppgavene rullerer. 

I kiosk og billett så bruker vi et svært enkelt og forståelig kassasystem fra Zettle. Det er to nettbrett som kobles til kortlesere og den enkeltes oppgave er å slå inn varene som blir solgt og registrere betaling som er enten kort, eller vipps. Kontanter ønsker vi å unngå i det lengste.

Det kan lønne seg å lese denne guiden for bruk av systemet i forkant:

Guide Zettle
Kiosk og billettsalg


Vi har også guide for sekreteriat:

Live oppdatering og oppstart av cup
Lydmikser


Salgsdugnad for klubben

Denne dugnaden har vi en gang i året og pr i dag bruker vi Spond sine funksjoner for å gjennomføre dugnad. 

I denne dugnadsformen vil hvert medlem få sin egen lenke tilsendt i Spond, som de skal spre via sosiale medier, epost, sms eller hva som fungerer best for den enkelte. 
Når noen kjøper det man selger, typisk digitale skrapelodd – så vil dette salget registreres på medlemmet. Eventuelle premier vil bli håndtert av Spond og vinneren får denne i posten.

Det er en dugnadsform som er svært lite belastende for medlemmet og dersom folk “står på” – så er det veldig god inntekt for klubben.

 

Dugnad for lag – inntekter til lagene

Lagene har mulighet for egen dugnad for å samle inn penger til cuper, turer og annet. 

Laget MÅ ha lagskonto eid av klubben og INGEN penger kan samles inn på private kontoer, det er ulovlig og Norges Idrettsforbund anser det som underslag.

For å kunne ha dugnad, salg av småvarer, basar, spond cashback etc må laget ha lagskonto. En lagskonto krever 2 personer som er kasserer. Uten lagskonto kan ikke laget samle inn penger.

Som forelder snakker du alltid med trener/klubbleder før man går i gang med noe som handler om å hente inn penger til laget, slik at de gode intensjonene også er lovlige.

Dersom laget skal samle inn penger til seg selv, må de ha en lagskonto.

 

Det er under ingen omstendigheter lov å samle inn penger til private kontoer, da NIF anser dette som underslag. En god intensjon kan fort bli en ubehagelig affære.

 

Det kreves to kasserere pr lag som tar ansvar for kontoen og pengene, samt å føre bilag for alle transaksjoner og levere disse til regnskapsfører.

 

Du skal også registrere deg i Spond så du får tilgang til en egen gruppe, der du vil finne nødvendige skjemaer og rutiner for å utføre oppgaven. 

 

Du melder deg inn ved å følge lenken på klubbens hjemmeside og når du skal velge gruppen du skal inn i, velger du “Lagsregnskap fellesgruppe”.

 

Jobben er ikke vanskelig, men krever at du er selvbevisst på at du kan påta deg ansvaret og at du opptrer svært ryddig rundt oppgaven.

 

Skjema for å søke om lagskonto/skifte av kasserer finner du her:

Søknad lagskonto

 

Regler og rutiner du må forholde deg til finner du her:

Regnskapsføring

Klubben er avhengig av trenere og lagledere for å kunne stille lag i de forskjellige klassene.

Lagledere vil ofte håndtere administrasjon rundt laget, sende ut informasjon og avlaste treneren med administrative oppgaver som organisering av dugnad på hjemmekamp o.l. 

Trenere som ønsker det får tilbud om trenerkurs dekket av klubben.

Om du ønsker å bidra i en trenerrolle eller som lagleder – ta kontakt med klubbens leder gjennom kontaktskjema som du finner i menyen på siden her.

Som trener, hjelpetrener, lagleder må du forevise politiattest. Klubbens leder, eller trenere på ditt lag kan hente ut skjema for dette i sin Spondgruppe under filer.

Politiattest kan også kreves dersom du uoffisielt bidrar rundt laget i slik grad at du får et tillitsforhold til medlemmene på laget.

Klubben må ha godkjent samtykke for bruk av bilder og film av sine medlemmer.


Bilder og film kan bare brukes til det som det er samtykket til, og alle former for publisering i media krever i alle tilfeller eget samtykke pr tilfelle.


Vi ber også foreldre og besøkende på våre arrangement respektere at det ved norsk lov ikke er tillatt å publisere bilder av andre uten at de har samtykket. 


Du kan ta et bilde som du kun har på ditt eget apparat, men du kan ikke ta bilde av personer som ikke har samtykket og publisere på facebook, snapchat osv. Om målet med bildet er ditt eget barn, bør du beskjære det eller fjerne andre personer fra bildet.


Det kan være at vi har medlemmer som lever på hemmelige adresser og publisering av disse kan medføre store konsekvenser for den enkelte.


Det kan også være risiko for erstatningsansvar for den som publiserer bilder uten samtykke, dersom den som er avbildet klager dette inn for myndighetene.

Vilkårene for samtykke finner du her: Vilkår

Spond: 

Barn kan få tilgang til Spond grupper dersom foreldrene ønsker dette og legger inn telefonnummer på sitt barn og lar dem laste ned appen. 

Det betyr at foreldre skal utvise stor varsomhet når de kommenterer på innlegg og annet, da andres og eget barn vil kunne se dette. Ingen barn skal trenge å forsvare sine foreldres mangel på nettvett og oppførsel ovenfor sine lagkamerater.

Likeledes må foreldre følge med på barnas fremtreden i appen og korrigere hvis nødvendig.

Arrangement og kamper:

Klubben forventer at sine medlemmer og deres foresatte har en god og respektfull oppførsel på arrangement vi deltar på.

Det er ikke akseptabelt å komme med tilrop til dommere og andre, dersom man ikke liker det man ser. Mange dommere i barneklassene er unge og under opplæring.

Når vi er på arrangement har foreldre fortsatt ansvar for sine egne barn, trenere og lagledere er ikke ansvarlig for å korrigere uønsket oppførsel og generelt være barnevakt – de har ansvar under kampene.

Alle foreldre bør lese Håndballforbundet sin artikkel om dette temaet:

Foreldrevett

Klubben vil alltid ønske velkommen personer som ønsker å delta i styret for å hjelpe til å drifte klubben.

Hvordan bli styremedlem?

Om du ønsker dette så melder du interesse til klubbens leder, og du vil bli foreslått som nytt styremedlem på årsmøtet som avholdes i mars hvert år. 

Du blir da valgt inn for 2 år – med unntak av om du velges inn som leder, da er man på valg hvert år.

Før du kan delta på årsmøtet må du ha vært medlem i klubben i 1 måned, og ha betalt kontingent. Meld deg inn i klubben som støttemedlem og betal kontingenten dersom det blir avklart at du skal på valg.

Plikter som styremedlem

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og må følge en god del regler og plikter som de setter. Dersom klubben ikke er medlem av NIF – vil ikke klubben kunne delta i seriespill og lignende. Klubben må derfor være medlem av NIF.

Dersom klubben ikke oppfyller disse pliktene, kan medlemskap i verste fall bli fratatt, og klubben vil få problemer med kunne drives videre.

Med dette i bakhodet så plikter et styremedlem å drive klubben etter gjeldende regelverk og i klubbens interesse, ikke egen interesse. Klubben består av dens medlemmer og styret kan bare fatte vedtak i tråd med mandat årsmøtet har gitt dem.

Medlemmene gir deg som styremedlem tillit til at du vil ivareta deres interesser på best mulig måte.

Det betyr at du som styremedlem ikke styrer etter dine egne personlige interesser men i tråd med det regelverk og rammer som finnes. 

Dette er ikke alltid en lett balanse, men man må alltid vurdere hva majoriteten av klubbens medlemmer vil være best tjent med når man fatter en beslutning. 

Du står til ansvar for beslutninger du har deltatt i dersom det fattes beslutninger i strid med regelverk som får konsekvenser for klubben. Presis protokollføring av møter skal vise hvem som stemmer for eller mot hvert vedtak som fattes.

Klubben har tegnet forsikring for styreansvar for å ha et sikkerhetsnett for styrets medlemmer og klubben dersom noe allikevel skulle gå galt.

Alle som vurderer styremedlemskap bør ta en kikk på NIF sin informasjon rundt temaet:

NIF Styremedlem info