Samtykke for bruk av bilder i HK Vestre TotenNår du samtykker i bruk av bilder for deg selv eller ditt barn så gjelder det følgende: • Når du samtykker så bekrefter du at du har lest og forstått innholdet på denne siden.
 • Samtykket gjøres i Spond eller på eget skriftlig skjema.
 • Bilder og film kan tas av deg eller ditt barn i regi av idrettslaget.
 • Bilder og film kan publiseres i lukkede grupper, i Spond eller Facebooksider tilhørende lag og/eller klubb.
 • Bilder og film kan publiseres på klubbens åpne nettsider.
 • Bilder og film som fokuserer på aktiviteten, feks kampsituasjoner o.l, og ikke personen er i utgangspunktet ikke underlagt krav om samtykke.
 • Bilder og film kan tas av deg eller ditt barn i regi av idrettslaget.
 • Bilder og film kan publiseres i lukkede grupper, i Spond eller Facebooksider tilhørende lag og/eller klubb.
 • Bilder og film kan publiseres på klubbens åpne nettsider.
 • Bilder og film blir ikke nødvendigvis fjernet etter du/ditt barn har sluttet i klubben.
 • Eksterne fotografer til feks lagfoto o.l vil innhente eget samtykke i forbindelse med fotograferingen.
 • Personer over 15 år har rett til å bestemme selv om de skal samtykke. Uavhengig av alder skal barnas preferanse vektlegges og respekteres.
 • Dersom du ikke samtykker så skal det ikke publiseres bilder av deg eller ditt barn.
 • Trekker du samtykket i etterkant, så skal alle bilder av deg eller ditt barn fjernes.
 • Særskilt samtykke skal innhentes før bruk av bilder i media o.l.
 • Klubben vil aldri dele eller selge bilder av deg eller ditt barn, eller bruke dem utover det som listes opp her.


Forøvrig gjelder NIF sine retningslinjer som anført nedenfor:Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.

Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas.

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven.

Idrettsforbundets retningslinjer:

1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.

2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.

3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.

4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.

5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.

6. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes. Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å gjøre retningslinjene for publisering av bilder og film kjent i idrettslaget.

HK Vestre Toten takker våre sponsorer
HK Vestre Toten takker våre sponsorer HK Vestre Toten takker våre sponsorer
HK Vestre Toten takker våre sponsorer HK Vestre Toten takker våre sponsorer
HK Vestre Toten takker våre sponsorer HK Vestre Toten takker våre sponsorer
HK Vestre Toten takker våre sponsorer HK Vestre Toten takker våre sponsorer
HK Vestre Toten takker våre sponsorer HK Vestre Toten takker våre sponsorer
HK Vestre Toten takker våre sponsorer HK Vestre Toten takker våre sponsorer
HK Vestre Toten takker våre sponsorer HK Vestre Toten takker våre sponsorer
HK Vestre Toten takker våre sponsorer HK Vestre Toten takker våre sponsorer