Dommere

 

HK Vestre Toten har følgende dommere registrert i klubben:

 

 • Roger Nestaas (NHF Dommer)
 • Chris Schjvener Bakksjø (NHF Dommer)
 • Marcus Stensvold (Barnekampleder)
 • Mair Furuseth ( Dommer)
 • Kjersti Runden (Barnekampleder)
 • Anne Marthe Finsveen (Barnekampleder)
 • Marie Engen (Barnekampleder)
 • Anne Hamarsnes (Barnekampleder)
 • August Rognlien (Barnekampleder)
 • Markus Pedersen (Barnekampleder)
 • Per Kristian Jansen (Barnekampleder)
 • Markus Trosterud (Barnekampleder)
 • Sigrid Leirdal (Barnekampleder)
 • Matilde Hauger (Barnekampleder)
 • Maria Lindbekk (Barnekampleder)
 • Maria Høines Bakke (Barnekampleder)
 • Mats Fløistad Uvaas (Barnekampleder)
 • Dag Terje Stensvold (Dommerkontakt)
 • Dag Terje Stensvold (Barnekampleder instruktør)
HK Vestre Toten takker våre sponsorer
HK Vestre Toten takker våre sponsorer HK Vestre Toten takker våre sponsorer
HK Vestre Toten takker våre sponsorer HK Vestre Toten takker våre sponsorer
HK Vestre Toten takker våre sponsorer HK Vestre Toten takker våre sponsorer
HK Vestre Toten takker våre sponsorer HK Vestre Toten takker våre sponsorer
HK Vestre Toten takker våre sponsorer HK Vestre Toten takker våre sponsorer
HK Vestre Toten takker våre sponsorer HK Vestre Toten takker våre sponsorer
HK Vestre Toten takker våre sponsorer HK Vestre Toten takker våre sponsorer
HK Vestre Toten takker våre sponsorer HK Vestre Toten takker våre sponsorer